Regulamin Strony internetowej

Regulamin Sklepu Internetowego Diablodesign.eu Sklep internetowy Diablo Design, dzia艂aj膮cy pod adresem https://www.diablodesign.eu prowadzony jest przez Biuro Rachunkowe Aneta Kawka, z siedzib膮 Os. Na Stoku 27a/17, 31-705 Krak贸w, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 6781513021, REGON 6781513021

Kontakt ze sklepem: Pawe艂 Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Krak贸w

Formularz kontaktowy: znajduj膮cy si臋 pod adresem: https://www.diablodesign.eu/
e-mail: biuro[ @ ]diablodesign.eu
tel.: 666 977 944 w godz. od 9-17

I. DEFINICJE

Sklep internetowy (Sklep) - Sklep internetowy Diablo design, dzia艂aj膮cy pod adresem https://www.diablodesign.eu/

Templatka/Szablon - aplikacja komputerowa stanowi膮ca zestaw skrypt贸w i innych element贸w (np. grafik, d藕wi臋k贸w), wykorzystywanych przez serwer stron WWW oraz urz膮dzenia odczytuj膮ce, np. przegl膮darki internetowe.

Paczka zip 鈥 zestaw templatek/szablon贸w skompresowany w formacie 鈥漐IP鈥. Produkt 鈥 oferowany przez Sklep szablon lub zestaw szablon贸w.

Formularz 鈥 formularz na stronie Sklepu, kt贸ry Klient wype艂nia w celu dokonania zakupu/z艂o偶enia zam贸wienia.

Klient 鈥搊soba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸re mog膮 we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania, kt贸re dokonuj膮 zakupu Produkt贸w w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮

艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 - wykonanie us艂ugi 艣wiadczonej bez jednoczesnej obecno艣ci stron (na odleg艂o艣膰), poprzez przekaz danych na indywidualne 偶膮danie us艂ugobiorcy, przesy艂anej i otrzymywanej za pomoc膮 urz膮dze艅 do elektronicznego przetwarzania, w艂膮cznie z kompresj膮 cyfrow膮, i przechowywania danych, kt贸ra jest w ca艂o艣ci nadawana, odbierana lub transmitowana za pomoc膮 sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Kodeks Cywilny 鈥 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);聽
Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U.2013.1422 j.t.)聽
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)聽

II. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady 艣wiadczenia przez sklep internetowy http://www.diablodesign.eu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, polegaj膮cych na dostarczaniu tre艣ci cyfrowych, udzielaniu licencji na produkty oraz 艣wiadczenia us艂ug Klientom sklepu, a w szczeg贸lno艣ci okre艣la zasady sk艂adania, realizacji oraz anulowania zam贸wie艅, zasady p艂atno艣ci, tryb post臋powania reklamacyjnego oraz tryb odst膮pienia od umowy.聽

2. Sklep udziela licencji i 艣wiadczy us艂ugi za po艣rednictwem sieci Internet poprzez stron臋 internetow膮 https://www.diablodesign.eu/

3. Do korzystania z us艂ug, przegl膮dania strony internetowej oraz dokonywania zakup贸w w Sklepie niezb臋dne jest urz膮dzenie wyposa偶one w system Microsoft Windows XP lub wy偶szy, w przegl膮dark臋 internetow膮 kompatybiln膮 z przegl膮dark膮 Internet Explorer w wersji 8 lub wy偶szej, umo偶liwiaj膮ce dost臋p do Internetu. Ponadto indywidualne wymagania ka偶dego z oferowanych produkt贸w znajduj膮 si臋 w opisie produktu na stronie Sklepu. Pomoc dotycz膮ca produkt贸w jest dost臋pna poprzez formularz kontaktowy, adres email i pod numerem telefonu wskazanym na wst臋pie niniejszego regulaminu.聽

4. Do poprawnego dzia艂ania i obs艂ugi naszych produkt贸w wymagane jest oprogramowanie Joomla! Joomla! to system zarz膮dzania tre艣ci膮 (ang. CMS - Content Managment System ). CMS to program przeznaczony do tworzenia i obs艂ugi witryny internetowej. Oprogramowanie Joomla! dost臋pne jest na stronie producenta http://www.joomla.org 聽Do poprawnego dzia艂ania oprogramowania Joomla! wymagana jest odpowiednia konfiguracja serwera Klienta. Wymagania konfiguracyjne oraz instrukcja jak serwer skonfigurowa膰 znajduje si臋 w serwisie Joomla! pod adresem http://www.joomla.org/technical-requirements.html聽
Korzystanie z naszych produkt贸w wymaga podstawowej wiedzy z zakresu dzia艂ania oprogramowania Joomla! Wszelka pomoc i instrukcje dotycz膮ce tego oprogramowania znajduj膮 si臋 na stronie serwisu http://www.joomla.org.聽

5. O ile opis produktu nie stanowi inaczej i nie jest to w opisie wyra藕nie zaznaczone, wszystkie szablony przygotowywane s膮 dla najnowszej wersji oprogramowania Joomla! Nie gwarantujemy, 偶e szablon b臋dzie kompatybilny ze starszymi wersjami tego samego oprogramowania. Najnowsza wersja do pobrania oraz wszelkie informacje nt. oprogramowania Joomla! dost臋pne s膮 na stronie http://www.joomla.org聽

6. Obowi膮zuje zakaz dostarczania przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci tre艣ci, kt贸re naruszaj膮 obowi膮zuj膮ce prawo, prawa os贸b trzecich oraz s膮 niezgodne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego聽

7. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody poniesione przez Us艂ugobiorc臋 b臋d膮ce skutkiem niewykonania lub nienale偶ytego wykonywania 艣wiadczonych Us艂ug, je偶eli jest to spowodowane przez: 聽awari臋 b膮d藕 niekompatybilno艣膰 ze Sklepem infrastruktury technicznej Klienta niezgodne z prawem b膮d藕 Regulaminem korzystanie z Portalu przez Us艂ugobiorc臋, dzia艂ania si艂y wy偶szej,聽

8. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynikaj膮ce z niedostosowania do wskazanych w pkt 3,4 niniejszego rozdzia艂u wymog贸w technicznych systemu teleinformatycznego, kt贸rym Klient sklepu si臋 pos艂uguje.聽

10. Us艂ugodawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 technicznego aktualizowania Portalu i dokonywania prac konserwacyjnych Portalu, kt贸re mog膮 skutkowa膰 czasowym brakiem mo偶liwo艣ci korzystania ze strony Sklepu. W terminie 7 dni przed planowanym terminem serwisu na stronie Sklepu zostanie umieszczona informacja zawieraj膮ca termin oraz planowany czas obs艂ugi technicznej.聽

11. Klient jest zobowi膮zany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzysta艂y z produkt贸w zakupionych w sklepie w spos贸b niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.

III. PROCEDURA ZAKUPU

1. Zam贸wienia na zakup licencji produkt贸w sk艂adane s膮 przez stron臋 https://www.diablodesign.eu/

2. Do dokonania zakupu wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail.聽

3. Na stronie znajduje si臋 katalog produkt贸w w wersji demo. Wersja demonstracyjna szablonu ma ograniczony panel administracyjny i jest do pobrania za darmo w celu przetestowania produktu.聽


4. Proces dokonania zakupu rozpoczyna si臋 poprzez wyb贸r (klikni臋cie) odpowiedniego produktu z katalogu produkt贸w dost臋pnego na stronie Sklepu. Po wyborze produktu Klient zostanie przekierowany do strony z informacj膮 o produkcie. Informacja o produkcie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 5. Sklep oferuje dwie formy z艂o偶enia zam贸wienia na wybrany produkt:聽

5.1 Zam贸wienie z艂o偶one poprzez serwis Pay Pal: - po wybraniu interesuj膮cego Ci臋 szablonu wpisz nazw臋 szablonu w polu oznaczonym 鈥濿rite the name of the template鈥. - potwierd藕 zakup klikaj膮c 鈥濨UY NOW鈥 po czym zostaniesz przekierowany na stron臋 serwisu Pay Pal, gdzie b臋dzie mo偶liwe dokonanie zap艂aty za wybrany produkt - instrukcj臋, regulamin i zasady korzystania z serwisu Pay Pal dost臋pne s膮 na stronie serwisu pod adresem https://www.paypal.com - kurs euro ustalany jest zgodnie z zasadami serwisu Pay Pal - Po dokonaniu p艂atno艣ci system serwisu PayPal.com przekieruje nas do strony z formularzem w kt贸rym podajemy dane do Faktury VAT.聽

5.2 Zam贸wienie z艂o偶one poprzez wype艂nienie formularza znajduj膮cego si臋 pod adresem http://diablodesign.eu/formularz-zamowienia - formularz zam贸wienia jest r贸wnie偶 dost臋pny na stronie g艂贸wnej serwisu po klikni臋ciu 鈥濳up Licencj臋鈥 oraz bezpo艣rednio w opisie ka偶dego z produkt贸w postaci odno艣nika do formularza o tre艣ci 鈥濳liknij tutaj, aby kupi膰 pe艂n膮 wersj臋鈥. - w celu wype艂niania formularza Klient zostanie poproszony o podanie w formularzu rejestracyjnym nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko lub nazwa przedsi臋biorstwa, adres (ulica, miasto, kod pocztowy), NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres strony gdzie b臋dzie zainstalowany szablon, nazwa wybranego szablonu - istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 za艂膮czenia potwierdzenia przelewu w celu usprawnienia i przyspieszenia sfinalizowania transakcji. - po wype艂nieniu formularza rejestracyjnego Klient poprzez oznaczenie odpowiedniego 鈥瀋heckbox鈥檃鈥 wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych. Zaznaczenie checkbox鈥檃 jest dobrowolne jednak偶e jego brak, mo偶e uniemo偶liwi膰 prawid艂ow膮 rejestracj臋 lub dokonanie zakupu. - Po wype艂nieniu formularza nast臋puje potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta, poprzez klikni臋cie przycisku 鈥濿Y艢LIJ鈥. Wykonanie powy偶szej czynno艣ci jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem Sklepowi oferty zawarcia umowy kupna (sprzeda偶y) zam贸wionego produktu i wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty za wybrany produkt. - Przelew w kwocie zgodnej z ofert膮 Sklepu powinien zosta膰 dokonany na rachunek w banku PKO BP o numerze: 聽94 1020 2906 0000 1102 0341 3333


6. Po zaksi臋gowaniu wp艂aty na koncie Sklepu, na adres e-mail wskazany w formularzu przy sk艂adaniu zam贸wienia lub zarejestrowany w serwisie Pay Pal zostanie przes艂ana wiadomo艣膰 e-mail zawieraj膮ca szablon w pe艂nej wersji w paczce 鈥瀦ip鈥, klucz licencyjny oraz faktur臋 VAT w formacie PDF.. Rozpocz臋cie pobierania pliku z szablonem jest r贸wnoznaczne z rozpocz臋ciem spe艂niania 艣wiadczenia o kt贸rym mowa w art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest r贸wnoznaczne z utrat膮 prawa do odst膮pienia od umowy w momencie rozpocz臋cia pobierania pliku.聽

7. Pod adresem http://diablodesign.eu/ w zak艂adce 鈥濳lucz licencyjny鈥 dost臋pne s膮 wszelkie informacje dotycz膮c pobierania, instalacji oraz wprowadzenia klucza licencyjnego do zakupionych produkt贸w.聽

8. Ceny produkt贸w znajduj膮cych si臋 w katalogu produkt贸w na stronach internetowych Sklepu s膮 cenami wyra偶onymi w polskich z艂otych (PLN) lub w euro (鈧) i zawieraj膮 podatek VAT.聽

9. Cech膮 oferowanych przez nas szablon贸w jest automatyczne dostosowanie do szeroko艣ci/rozdzielczo艣ci ekranu (tzw. responsive web design/ RWD).聽

10. Na 偶yczenie Klienta faktura mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przes艂ana w formie papierowej. W tym celu prosimy o przes艂anie e-maila na adres biuro[@]diablodesign.eu聽


IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie grafiki, teksty, tre艣ci i 藕r贸d艂a kodu na naszych stronach s膮 chronione prawem autorskim i umowami mi臋dzynarodowymi. Nie mog膮 by膰 kopiowane bez wyra藕nej zgody Diablodesign.eu, Diablodesign.eu zastrzega sobie wszelkie prawa do 聽materia艂u opisanego powy偶ej. Ponowne wykorzystanie tre艣ci lub grafiki bez naszej zgody jest zabronione.聽

2. Zawarto艣膰 naszej strony demo ma zapewni膰 podgl膮d jak mo偶e wygl膮da膰 gdy strona internetowa jest rozwijana lub uko艅czona. Szablon demonstracyjny tzw. Demo zawiera obrazy, grafiki i teksty kt贸re nie mog膮 by膰 wykorzystane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Diablodesign.eu聽

3. Wszystkie szablony i rozszerzenia diablodesign.eu, a w szczeg贸lno艣ci, cz臋艣ci kodu PHP s膮 tworzone i wydawane na licencji GNU General Public License w wersji 2 (tre艣膰 licencji dost臋pna jest pod adresem http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).聽

4. Je艣li nie podano inaczej, wszystkie zdj臋cia, materia艂y wideo, instrukcje obs艂ugi, kaskadowe arkusze styl贸w, skrypty javascript naszego autorstwa nie podlegaj膮 licencji GPL i s膮 dystrybuowane jako autorskie produkty i rozwi膮zania diablodesign.eu i jako takie s膮 obj臋te ochron膮 okre艣lon膮 w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.聽

5. Autorskie prawa maj膮tkowe do wszelkich tre艣ci wymienionych w pkt 2 niniejszego rozdzia艂u nale偶膮 do Sklepu.聽

6. Zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osob臋, kt贸ra go zakupi艂a.聽

7. Z chwil膮 udost臋pnienia Klientowi klucza licencyjnego wraz z paczk膮 ZIP Produktu zostaje mu udzielona przez Sklep licencja ograniczona, bez prawa wy艂膮czno艣ci na korzystanie z danego Produktu. Licencja zostaje udzielona na zasadach wymienionych poni偶ej:聽


-pobranie i instalacj臋 produktu na urz膮dzeniu Klienta, 聽modyfikacj臋 bez ogranicze艅 szablonu na u偶ytek w艂asny, 聽modyfikacj臋 produktu w zakresie koniecznym do stworzenia strony internetowej, sprzeda偶 osobom trzecim, zar贸wno osobom fizycznym jak i przedsi臋biorcom strony internetowej wykonanej na zakupionym szablonie, prawo do zmiany lub usuni臋cia link鈥檃 odsy艂aj膮cego do strony diablodesign.eu, kt贸ry umieszczony jest w stopce strony, zakupienie jednego szablonu uprawnia do stworzenia jednej strony internetowej. Wykonana na podstawie szablonu strona, ale nie szablon, mo偶e podlega膰 dalszej dystrybucji. W przypadku sprzeda偶y wykonanej na podstawie szablonu strony, Klient traci prawo do wykonania kolejnej strony na tym samym szablonie jak i prawo do sprzeda偶y kopii sprzedanej strony. W celu stworzenia kolejnej strony wymagany jest zakup kolejnej licencji(szablonu).聽


8. U偶ytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, redystrybucji oraz 偶adnej innej formy komercyjnego u偶ytku naszych szablon贸w, w cz臋艣ci, kt贸ra nie podlega licencji GPL bez wcze艣niejszego uzyskania pisemnej zgody Sklepu, a w szczeg贸lno艣ci:聽
udzielania licencji, odsprzedawania, przenoszenia, wypo偶yczania, dzier偶awienia, eksportowania, importowania, rozpowszechniania, przekazywania ani w inny spos贸b przyznawania osobom trzecim praw odnosz膮cych si臋 do naszych produkt贸w 聽zabronione jest zmienianie lub usuwanie informacji o autorze w nag艂贸wkach i opisie plik贸w, zabronione jest korzystanie z naszych znak贸w towarowych, 聽zabronione jest umieszczanie naszych produkt贸w, zmodyfikowanych lub nie, na p艂ytach CD, dyskietkach, DVD, stronach internetowych lub innych no艣nikach w celu redystrybucji lub odsprzeda偶y. zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plik贸w w jakikolwiek inny spos贸b,聽

9. Dodatkowe ograniczenia dotycz膮ce korzystania z Produktu mog膮 wynika膰 z informacji za艂膮czonych do tego Produktu lub znajduj膮cych si臋 w opisie produktu.聽

10. Ograniczenia wynikaj膮ce z niniejszego rozdzia艂u nie dotycz膮 szablon贸w DEMO dost臋pnych na stronie Sklepu bez op艂aty. Darmowe szablony mog膮 by膰 dystrybuowane w ka偶dej dopuszczalnej przez prawo formie.

V. FORMY P艁ATNO艢CI

1. Zap艂aty za zam贸wiony produkt mo偶na dokona膰 poprzez: 聽Serwis PAYPAL 鈥 obs艂ugiwany przez PayPal (Europe) S.脿 r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L-2449聽

Przelew bankowy, na rachunek w banku PKO BP nr 94 1020 2906 0000 1102 0341 3333聽

VI. REKLAMACJE

1. Sklep dostarcza swoje produkty bez wad. Produkty powinny by膰 zgodne z opisem na stronie produktu聽

2. Wszelkie wyst臋puj膮ce problemy techniczne, nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu sklepu b膮d藕 zakupionych produkt贸w powinny by膰 zg艂aszane w formularzu kontaktowym na stronie http://diablodesign.eu/kontakt, b膮d藕 poprzez adres e-mail biuro [@ ]diablodesign.eu聽

3. Zg艂oszenia mog膮 by膰 przesy艂ane przez 24h na dob臋, 7 dni w tygodniu, ale rozpatrywane b臋d膮 w godzinach pracy biura Sklepu, tzn. od 9 do 17 w dni robocze.聽

4. Termin na rozpatrzenie zg艂oszenia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania reklamacji.聽

VII. ODST膭PIENIE OD UMOWY / REZYGNACJA Z ZAM脫WIENIA

1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry naby艂 produkt, za wyj膮tkiem sytuacji przewidzianych w pkt 3, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y produkt贸w zakupionych w Sklepie w ci膮gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z zam贸wienia i odst膮pienia od umowy nale偶y wys艂a膰 odpowiednie o艣wiadczenie. Wz贸r o艣wiadczenia dost臋pny jest do pobrania w formacie pliku PDF pod adresem: 聽

http://diablodesign.eu/dokumenty/wzor_formularza_odstapienia_od_umpowy.pdf

2. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one w ka偶dy mo偶liwy spos贸b, tak aby Sklep m贸g艂 zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮. W szczeg贸lno艣ci o艣wiadczenie mo偶e zosta膰 przes艂ane za po艣rednictwem Poczty (lub innego operatora pocztowego) na adres:

Pawe艂 Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Krak贸w

, mo偶e zosta膰 na pi艣mie z艂o偶one w siedzibie Sklepu pod tym samym adresem lub wys艂ane w formie elektronicznej na adres: biuro [@]diablodesign.eu聽

3. Prawo rezygnacji z zam贸wienia i odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Klientowi, je偶eli pobieranie zakupionego produktu rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odst膮pienia od umowy. Rozpocz臋cie pobierania pliku z zakupionym produktem jest r贸wnoznaczne z rozpocz臋ciem spe艂niania 艣wiadczenia o kt贸rym mowa a art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest r贸wnoznaczne z utrat膮 prawa do odst膮pienia od umowy w momencie rozpocz臋cia pobierania pliku.

4. W przypadku rezygnacji z zam贸wienia i odst膮pienia od umowy przed rozpocz臋ciem pobierania zakupionego produktu, je偶eli odst膮pienie nast膮pi艂o w ci膮gu 14 dni od dnia zawarcia umowy, Sklep dokona zwrotu wp艂aconych 艣rodk贸w zgodnie z zasadami opisanymi w dziale VIII. ZWROT NALE呕NO艢CI.聽

VIII. ZWROT NALE呕NO艢CI

1. Administratorem danych osobowych jest Pawe艂 Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Krak贸w

2. Poprzez z艂o偶enie zam贸wienia na stronie Sklepu Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak偶e brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep mo偶e uniemo偶liwi膰 dokonywanie przez U偶ytkownika zakup贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.聽


3.Dane U偶ytkownika b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zakresie niezb臋dnym do umo偶liwienia prawid艂owego dost臋pu do us艂ug oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezb臋dnym do dokonania zakupu i zawarcia umowy sprzeda偶y.聽


4. Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z p贸藕n. zm.) w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich os贸b trzecich.聽


5. Sklep nie gromadzi Twoich danych osobowych w zakresie wi臋kszym ni偶 wymagany do prawid艂owego dokonania zakupu i przes艂ania faktury VAT. Ka偶dy U偶ytkownik jest uprawniony do wgl膮du do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i 偶膮dania ich usuni臋cia je偶eli nadal s膮 w posiadaniu Sklepu.聽


6. Zamawiaj膮cemu przys艂uguje prawo uzupe艂niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem przepis贸w prawa albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.聽


7. Dane osobowe Zamawiaj膮cych mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a w szczeg贸lno艣ci w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci.


8. Szczeg贸艂owe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci na stronie Sklepu.聽

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Aneta Kawka Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Krak贸w

2. Poprzez z艂o偶enie zam贸wienia na stronie Sklepu Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak偶e brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep mo偶e uniemo偶liwi膰 dokonywanie przez U偶ytkownika zakup贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.聽


3.Dane U偶ytkownika b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zakresie niezb臋dnym do umo偶liwienia prawid艂owego dost臋pu do us艂ug oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezb臋dnym do dokonania zakupu i zawarcia umowy sprzeda偶y.聽
4. Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z p贸藕n. zm.) w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich os贸b trzecich.聽


5. Sklep nie gromadzi Twoich danych osobowych w zakresie wi臋kszym ni偶 wymagany do prawid艂owego dokonania zakupu i przes艂ania faktury VAT. Ka偶dy U偶ytkownik jest uprawniony do wgl膮du do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i 偶膮dania ich usuni臋cia je偶eli nadal s膮 w posiadaniu Sklepu.聽


6. Zamawiaj膮cemu przys艂uguje prawo uzupe艂niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem przepis贸w prawa albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.


7. Dane osobowe Zamawiaj膮cych mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a w szczeg贸lno艣ci w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci.


9. Szczeg贸艂owe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci na stronie Sklepu.聽

XI. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiana regulaminu staje si臋 skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udost臋pnieniu tre艣ci nowego regulaminu na stronie Sklepu.聽

2. Zakupy dokonane przed wej艣ciem w 偶ycie zmian w regulaminie realizowane s膮 wed艂ug przepis贸w dotychczasowego regulaminu.聽

3. Wszelkie umowy wynikaj膮ce z niniejszego regulaminu zawierane s膮 mi臋dzy Klientem a Biurem Rachunkowym Aneta Kawka. Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy sprzeda偶y.聽

4. Ewentualne spory mi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem b臋d膮cym Konsumentem zostan膮 poddane rozstrzygni臋ciu przez w艂a艣ciwe s膮dy zgodnie z postanowieniami przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.聽

5. Ewentualne spory mi臋dzy Sklepem a Klientem b臋d膮cym Przedsi臋biorc膮, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 z niniejszego Regulaminu strony b臋d膮 stara艂y si臋 rozstrzygn膮膰 polubownie, a je偶eli polubowne rozstrzygni臋cie sprawy oka偶e si臋 niemo偶liwe, spory rozstrzygane b臋d膮 przez s膮dy powszechne miejscowo w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.聽

6. Integraln膮 cz臋艣膰 regulaminu stanowi膮 za艂膮czniki:

1) WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY聽

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01-11-2016聽


Regulamin wraz z za艂膮cznikami zosta艂 opracowany przez Kancelari臋 Radcy Prawnego Paw艂a Foltmana, Tel. 664 305 049, e-mail: biuro@kancelariafoltman.pl